Om Gotlandsbyggen AB

Kul att du vill läsa mer om oss! Nedan har vi försökt sammanfatta våra snart 60 år som byggareföretag på Gotland.

Innehållslänkar

Vår historia ...

1940 & 50-talet

Byggmästare Nilsson

Om Gotlandsbyggen 1


Grunden till det som i dag är Gotlandsbyggen AB växte fram ur ett företag grundat av byggmästare Eric G Nilsson under 1947 vilket var beläget i föräldrahemmets trädgård.Under 1950-talet var Byggmästare Nilsson verksam inom byggbranschen på södra Gotland då framförallt genom en träsnickeriverkstad och en  byggverksamhet i entreprenadtappning. I samarbete med Byggmästare K G Pettersson drevs byggfirman Pettersson & Nilsson byggfirma (enskild firma) med säte i Hemse på södra Gotland. Under 1950-talet växte verksamheten ur lokalerna på södra Storgatan i Hemse. 1961-62 flyttade Snickerifabriken och lager för byggverksamheten till nuvarande industrifastighet vid Färgerigatan 17. Där uppfördes i befintliga lokaler Snickerifabriken och även ett sågverk för snickerifabrikens försörjning av råmaterial. 1962 friköpte Eric G Nilsson företaget Pettersson & Nilsson byggfirma och blev ensam ägare till den enskilda firman och dess tillgångar. I samband med friköpet bytte Eric G Nilsson namn på företaget till Gotlandsbyggen E G Nilsson (enskild firma).

1940 & 50-talet

1960 & 70-talet

Gotlandsbyggen E G Nilsson AB

1964 registrerade Byggmästare Nilsson aktiebolaget Gotlandsbyggen E G Nilsson AB och företaget expanderade från ett tiotal anställda på 1950-talet till att under 1960-talet hålla som mest 165 anställda. Framförallt var det en mycket aktiv och expansiv period inom byggentreprenaden med uppförandet av hela bostadsområden i Visby, Slite och Hemse, uppförande av Visby Lasarett, Försäkringskassan, LM Ericsson i Visby, samt byggnadsarbeten för försvarsmakten.

1960 & 70-talet

1980 & 90-talet

Gotlandsbyggen AB

1975 sålde Byggmästare Eric G Nilsson samtliga aktier i bolaget Gotlandsbyggen E G Nilsson AB. Gotlandsbyggen E G Nilsson AB fortsatte att bedriva Snickerifabrik med utökning av lokalerna under hela 1970- och 1980-talet under denna tid fortlöpte företagets byggentreprenad. Kontoret i Visby flyttades till huvudkontoret i Hemse men Byggrörelsen sträckte sina verksamheter över hela Gotland, och för snickerifabriken över hela Sverige med sina produkter. 1986 ändrades även bolagets namn i patent- och i bolagsverkets (dåvarande Patent & Registreringsverket) register till Gotlandsbyggen AB. Under denna tidsperiod var antalet anställda i bolaget mellan 20 och 30 snickare, murare och övrig personal.

1980 & 90-talet

2000 & framåt

Torgny och Ulf Berggren bedrev snickeri och byggverksamhet

Torgny och Ulf Berggren bedrev snickeri och byggverksamhet och utförde alla typer av entreprenader. Torgny lämnade Gotlandsbyggen AB 2010 och efter det och fram till november 2015 drevs Gotlandsbyggen av Ulf Berggren med cirka 35 anställda.

2000 & framåt

November 2015 & framåt

Den 2:a november 2015 får Gotlandsbyggen AB nya ägare

Ulf Berggren väljer att ge nya ägare uppdraget att driva Gotlandsbyggen AB vidare. Ulf är kvar i företaget med en mindre ägarandel och i aktivt arbete. Avacado AB (Karsten Inde), Slundur AB (Mattias Topcov & Oskar Klintberg) samt att Landkeik AB (Ulf Berggren) är nya ägare.

Idag bedriver Gotlandsbyggen AB Byggentreprenader, byggservice, fastighetsservice, restaureringar av kyrkor och kulturhistoriska byggnader.

Vi bygger och servar allt ifrån byte av ett fönster till att uppförande av villor och fritidshus samt större entreprenader som tex. bostäder, kommersiella byggnader, skolor mm.

2016 beslöt sig Gotlandsbyggen att starta ett eget fastighetsbolag för att ta Gotlandsbyggen till en dimension. Fastighetsbolaget heter idag Hemsehem AB och uppför bostadsrätter, hyresrätter och även övriga typer av byggnader som Gotlandsbyggen får bygga åt Hemsehem.

2018 var det året som vi i Gotlandsbyggen AB tog många beslut och det resulterade i att vi bjöd in fler delägare och startade då ett koncernbolag som heter Tilleike AB där vi nu är 5st ägare. Gotlandsbyggen AB samt 3st till av våra systerbolag tillhör nu koncernbolaget.

2019 har startade som en raket orderstocken ökade redan första kvartalet med över 20% och idag är vi cirka 55anställda.

2020 jobbades det på med egna regi projekt samt större lyxvillor på Gotland. Vi såg till att trygga upp verksamheten och hitta stabilitet då vi inte visste vad pandemin skulle oraka branchen. 

November 2015 & framåt

2021 - 2022

2021 startade med ett nytt kontor i Växjo.

Vi såg möjligheterna ihop med vår nya avdelningschef Christoffer Nilsson att det fanns en ökad efterfrågan och tillväxt i Växjö vilket gjorde att vi tog steget. Växjö kontoret växte snabbt och vi avslutade året med hela 15 nya medarbetare. För Gotlands del fortsatte vi arbetet med egna regiprojekt samt lyxvillor och restaurering av kyrkor.

2022 Gotlandsbyggen organiserade om sig och ny Vd tillsattes samt att Gotland organiserade sig till 2 avdelningar, Entreprenad och service avdelning. Växjö förstärkte sin organisation och tog mer marknadsandelar än vad vi kunde förvänta oss. Vid årets slut så var vi cirka 60 anställda på Gotland och 26 anställda i Växjö.

2021 - 2022

Policy för kvalitét, miljö och arbetsmiljö

– Det är Gotlandsbyggen AB:s kvalitetspolicy att använda beprövade arbetsmetoder för att möta kundernas förväntningar genom …

 • att driva våra arbetsplatser med god ordning och säker arbetsmiljö
 • att utlovade färdigställande tider hålls
  att överlämna en slutprodukt som är godkänd och säker
  att värna om god samarbetsförmåga mot beställare och underentreprenörer samt leverantörer
 • att arbeta för långsiktiga affärsrelationer
  att varje projekt blir en referens för företaget

 

Det är Gotlandsbyggen AB:s miljöpolicy

 • att källsortera och återanvända när detta är möjligt att engagera de anställda genom utbildning och information i miljöfrågor
 • att främja selektiv rivning
  att inspirera och motivera och styra de anställda att följa krav, lagar och förordningar

 

Det är Gotlandsbyggen AB:s arbetsmiljöpolicy

 • att samtliga anställda ges en god och tydlig bild av arbetsmiljöarbetet i företaget att de anställda får möjlighet att påverka arbetsmiljöförbättringar för den egna arbetssituationen
 • att till se så ingen kommer till skada på arbetsplatserna av anställda eller tredje man
 • att genom god ordning på arbetsplatserna förebygga störningar för oss själva och tredje man

Vår affärsidé

Om Gotlandsbyggen 3
Share This